WTC KLEIN VERZET

CONTRIBUTIE

Bij achterstallige betaling van meer dan 6 maanden, zal door het bestuur bij het betreffende lid geïnformeerd worden om tot een betalingsregeling te komen, dan wel in de Algemene Ledenvergadering voorstellen tot maatregelen over te gaan.