Doelstelling

De vereniging stelt zich ten doel het beoefenen van de wielersport op een sportieve, veilige, plezierige en vooral sociale wijze. Ons motto is “samen uit en samen thuis”. Bij pech onderweg stopt iedereen en helpen we elkaar. Er worden geen personen, zonder duidelijke afspraak met betrokkene, achtergelaten tijdens een fietstocht. De vereniging bevordert de veiligheid tijdens clubactiviteiten, door coaching van onervaren leden, het stellen van regels bij het rijden in groepsverband en zich te houden aan de algemene verkeersregels. De vereniging is aangesloten bij de Nederlandse Toerfiets Unie (NTFU).

Verenigingsjaar

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Contributie dient altijd te worden voldaan over een compleet verenigingsjaar. Opzegging kan jaarlijks geschieden voor 1 december van het lopende verenigingsjaar, waarbij beëindiging ingaat aan het eind van een verenigingsjaar.

Lidmaatschap

De vereniging kent twee soorten leden; actieve en rustende. Een aspirant-lid kan alleen geïntroduceerd worden door een actief lid. Na minimaal 4 trainingsritten als gastrenner te hebben uitgereden, wordt het aspirant lid voorgedragen tot volwaardig lid. Het besluit over toelating tot de vereniging ligt bij het bestuur.

Leden zijn verplicht de contributiebijdrage te betalen; welke jaarlijks in de ledenvergadering wordt vastgesteld. Nieuwe leden betalen daarnaast eenmalig € 15,00 aan inschrijfgeld.

Leden zijn verplicht een basispakket clubkleding aan te schaffen en deze kleding te dragen tijdens eigen clubritten en andere toerfietsevenementen in clubverband. Voorts zijn de renners altijd verplicht een goede, deugdelijke valhelm te dragen tijdens het fietsen.

Leden zijn automatisch lid van de NTFU en ontvangen jaarlijks het toerboekje, 6 maal per jaar het NTFU magazine en een verzekeringsbewijs de zgn. fietstoerkaart (FTK).

Deelname fiets evenementen/ activiteit

Gedurende het seizoen wordt er namens de vereniging regelmatig deelgenomen aan georganiseerde toertochten in binnen- en buitenland. Ieder lid wordt via een e-mailbericht en website tijdig in kennis gesteld over de activiteit. Deelname geschiedt op vrijwillige basis en kosten voor inschrijfgeld, vervoer en/of verblijfkosten zijn altijd voor eigen rekening.

Commissies

Op initiatief van het bestuur kan de algemene ledenvergadering commissies instellen voor de organisatie van specifieke taken en/of activiteiten, welke onder verantwoording van het bestuur worden uitgevoerd.

Aansprakelijkheid

Alle fietsende leden zijn automatisch lid van de NTFU en standaard verzekerd voor een bedrag van maximaal € 1.000,00 verzekerd tegen schade aan hun fiets. Zie voor de voorwaarden van deze verzekering op de website van NTFU.

Leden van bestuur en commissies kunnen nimmer voor schade of letsel aansprakelijk worden gesteld. Deelname aan verenigingsactiviteiten (of door derden georganiseerde evenementen) zijn altijd voor eigen risico van de deelnemers.

Daar waar dit regelement of de statuten niet in voorzien, beslist het bestuur. De officiële statuten van de vereniging zijn op te vragen via e-mail bij de secretaris (bestuur@wtckleinverzet.nl).